Kateqoriyalar

>

Fosillərin göstərdiyi həqiqət

>

Atın təkamülü nağılı

>

Saxta ara keçid forması

Azərbaycanda ilk və ən geniş, paleontologiya elmi haqqında ən doğru və ən dəqiq elmi məlumatları mənbələriylə birlikdə özündə əks etdirən paleontologiya.az saytı mütəmadi yenilənərək sagirdlərdən professorlara hər kəsin anlayacağı formada hazırlanmışdır.

Yeni yazılar

Paleontoloqların etirafları

Mark Çarnetski (Təkamülçü paleontoloq)

“Nəzəriyyəni (təkamül nəzəriyyəsini) sübut etməyin qarşısındakı böyük bir problem fosil qeydləri olmuşdur... Bu qeydlər heç bir zaman Darvinin fərziyyəvi ara keçid formalarına aid izləri üzə çıxarmamışdır. Bunun yerinə,

Barbara C. Stahl (Mançesterdəki Seynt Anselm Kollecindən təkamülçü paleontoloq, professor)

Kembri qayalarında onurğalı sümüyünün tapılması onurğalı heyvanların məlum onurğasızların bir çoxu kimi qədim olduqlarını sübut etmişdir.

Kolin Patterson (Britaniya Təbiət Tarixi Muzeyinin Paleontologiya şöbəsinin baş elmi işçisi

Bir adamın bu qədər uzun müddət səhv istiqamətləndirildiyini öyrənməsi onun üçün olduqca böyük şokdur.

R.Kerroll (təkamülçü paleontoloq)

Təəssüf ki, əsl sürünənlərin yaranmasından öncə müvafiq sürünən əcdadına aid bircə dənə də nümunə məlum deyil. Bu cür əcdad formaların yoxluğu isə amfibiya-sürünən keçidi haqqındakı bir çox problemi cavabsız qoyur.

Fosillər nəyi göstərir?

Fosil qeydləri canlı növlərinin həm bir anda və tamamilə fərqli quruluşda meydana gəldiklərini, həm də çox uzun geoloji dövrlər boyu dəyişmədən sabit qaldıqlarını göstərir. Harvard Universitetindən paleontoloq və məşhur təkamülçü Stiven Cey Quld bu həqiqəti 1970-ci ilin sonlarında belə qəbul edir: Fosilləşmiş növlərin əksərinin tarixi pilləli təkamüllə ziddiyyət təşkil edən iki fərqli xüsusiyyət ortaya qoyur:

1. Sabitlik. Əksər növlərdə dünyada mövcud olduğu müddət ərzində heç bir dəyişiklik baş verməmişdir. Fosil qeydlərində ilk dəfə meydana gəldikləri andakı formaları nədirsə, qeydlərdən izləri silindiyi andakı formaları da o cürdür. Morfoloji (forma) dəyişiklik əsasən məhduddur və müəyyən istiqaməti yoxdur.

2. Ani şəkildə ortaya çıxma. Bir növ hər hansı lokal bölgədə əcdadlarından pilləli şəkildə dəyişikliklərə uğrayaraq mərhələ-mərhələ meydana gəlmir, bir anda və "tamamilə formalaşmış" şəkildə ortaya çıxır.

S. J. Gould,"Evolution's Erratic Pace", Natural History, vol. 86, May 1977

VIDEOLAR

Faydalı Linklər