2 Timsah - Paleontologiya.az

Kateqoriyalar

Timsah

Yaş: 100 milyon il
Dövr: Təbaşir
Tapıldığı yer: Asiya

Məlumat:

Yaşayan fosil nümunələrindən biri də timsahlardır. Bədən strukturları nöqsansız şəkildə birdən ortaya çıxmış və yüz milyon ildən çoxdur ki, (timsahların 140 milyon illik fosilləri var) heç bir dəyişikliyə məruz qalmamışlar. Şəkildəki 100 milyon illik timsahla dövrümüzdəki timsahlar arasında fərqin olmaması bu həqiqəti bir daha sübut edir.