2 Qarabataq kəlləsi - Paleontologiya.az

Kateqoriyalar

Qarabataq kəlləsi

Yaş: 18 milyon il
Dövr: Miosen
Tapıldığı yer: Çili

Məlumat:

Rəsimdəki qarabatdaq kəlləsi fosili 18 milyon illikdir. Bu fosil 18 milyon il bundan əvvəl yaşayan qarabatdaqların dövrümüzdəki nümunələrindən heç bir fərqi olmadığının dəlilidir. Bu oxşarlıq həmin canlıların milyonlarca ildir dəyişmədiyini, yəni təkamül keçirmədiyini göstərir.