2 Zebra kəllə sümüyü - Paleontologiya.az

Kateqoriyalar

Zebra kəllə sümüyü

Yaş: 4.5 milyon il
Dövr: Pliosen
Tapıldığı yer: Qan Su, Çin

Məlumat:

Bu canlı yaradılmış bütün canlılar kimi milyon illərdir heç bir dəyişikliyə məruz qalmamışdır. Allah bütün canlıları heç dəyişmədən mühafizə etmişdir. Bu da təkamül prosesinin baş vermədiyini və bütün canlıları uca Allahın yaratdığını sübut edir.