Kateqoriyalar

Kembri Partlayışı

Anomalocarid kimi canlılar erkən Kembridə belə çox təkmil, böyük, yaxşı uyğunlaşmış yırtıcılar olduğunu göstərir. Bu da Kembri ekosistemlərinin dövrümüzdə gördüklərinizdən o qədər də fərqi olmadığını göstərir. Həyat

Şüşə göydələnlər, qotik üslubunda kilsələr, Kral Corc dövrünün verandaları, Şinto məbədləri, Viktorian üslubunda dəmiryolu stansiyaları, bauhauzlar, eskimo evləri, Tüdor dövrünün modelləri... İnsan hünəri olan bütün bu mem

Sadəcə bakteriyalar və digər birhüceyrəlilər mövcud idi. Mikroorqanizmlərlə keçən milyon illərin ardınca bu dəfə yumşaq bədənli, birdən çox hüceyrədən təşkil olunmuş kiçik canlılar meydana çıxdı. Birhüceyrəli mikroorqaniz

Kembri dövrünü təmsil edən 543-490 milyon il əvvəlki dövr kembri canlılarının üzə çıxdığı dövr kimi qəbul edilirdi. Ancaq fosillər tədqiq edildikcə bu canlıların daha qısa dövr ərzində mövcud olduqları məlum oldu. Elm adaml

Bioloqlar canlıları müxtəlif siniflərə bölürlər. Taksonomik və ya sistematik adlanan bu təsnifatdakı iyerarxik kateqoriyalar canlıların müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə müəyyən edilir.

Kembri süxurlarının altındakı süxurlar Pre-kembri süxurları adlanır. Bunlardan bəziləri minlərlə metr qalınlıqdadır və yerindən tərpənməyib, ona görə fosillərin qorunması üçün uyğun şərait yaranıb.

Çarlz Darvin 1859-cu ildə "Növlərin mənşəyi" kitabını nəşr etdirdikdə növlərin mənşəyinə dair öz fikirlərini açıqlamış və xəyali təkamül prosesinin müxtəlif mexanizmlər vasitəsilə baş verdiyini iddia etmişdi.

"Gözü düşünmək məni nəzəriyyəmdən soyutdu!" -deyə etiraf edən Darvini bu açıqlamaya sövq edən ən əsas səbəblərdən biri mükəmməl quruluşda kompleks canlıları nəzəriyyəsi ilə açıqlaya bilməməsi idi.